Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679

Σκοπός συλλογής των δεδομένων από τον πελάτη

Με την συμπλήρωση των στοιχείων του πελάτη για συγκεκριμένες υπηρεσίες/προϊόντα που επιθυμεί ο πελάτης μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας SEO Greece, δηλώνει ότι θέλει οικονομική προσφορά έτσι ώστε με την αποδοχή αυτής, η εταιρεία SEO Greece να αναλάβει η εταιρεία για λογαριασμό του την ολοκλήρωση ενός έργου, ή τη μεσολάβηση ανάμεσα στον πελάτη και σε κάποιον πάροχo υπηρεσιών διαδικτύου. Η εταιρεία SEO Greece , βάσει των πληροφοριών / δεδομένων που δηλώνει ο πελάτης στην ιστοσελίδα της / φόρμα στοιχείων του πελάτη προβαίνει σε συγγραφή οικονομικής προσφοράς προς τον πελάτη.

Τα στοιχεία αυτά είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά η εταιρεία SEO Greece συνιστούν υποχρέωσή του πελάτη. Η ανακριβής ή ελλιπής πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά η εταιρεία SEO Greece της δίνει το δικαίωμα στην άρνηση της παροχής των υπηρεσιών προς τον πελάτη.

Αφού ο πελάτης αποδεχθεί την οικονομική μας προσφορά, η εταιρεία SEO Greece θα προχωρήσει, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων του πελάτη και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών. Η εταιρεία SEO Greece έχει το δικαίωμα και κάνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων για την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την παροχή της υπηρεσίας.

Χρονική διάρκεια τήρησης των αρχείων

Η εταιρεία SEO Greece θα κρατήσει τα δεδομένα του πελάτη για όσο χρόνο θα διατηρείται συμβατική σχέση μεταξύ τους, τόσο σε έγγραφη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί η εταιρεία SEO Greece θα τα κρατήσει για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η εταιρεία SEO Greece θα κρατήσει τα στοιχεία για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας.

Δικαιώματα του πελάτη

Ο Πελάτης μπορεί να ασκήσει, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα του επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία της Εταιρείας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων), φορητότητας (να λάβει ο Πελάτης τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο όπως για παραδειγμα usb memory stick).

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον πελάτη, με την αποστολή e-mail στο gdpr_support@seogreece.org, Υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

Εφόσον ο πελάτης ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, η εταιρεία SEO Greece θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.

Εναντίωση της σύμβασης

ο πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της σύμβασής του πελάτη και σε μη παροχή υπηρεσιών από την εταιρεία SEO Greece , επειδή τα δεδομένα τα οποία δίνει ο πελάτης είναι ουσιαστικά για την εκπλήρωση και την υλοποίηση του έργου το οποίο ανατίθεται στην εταιρεία.

Ασφάλεια των δεδομένων

Χρησιμοποιούνται μια σειρά από τεχνολογίες ασφαλείας, τεκμηριωμένες πολιτικές ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασίες που βοηθούν έτσι ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Διαβίβαση των δεδομένων

Τα δεδομένα του πελάτη θα διαβιβαστούν σε τμήματα της εταιρείας που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της.

Η seogreece.org, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα, χρήσης των Δεδομένων σας με σκοπό:

  • να προωθήσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της
  • να βελτιστοποιήσει τον παρόντα διαδικτυακό τόπο ως προς την ευχρηστία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες από αυτόν

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους

Η εταιρεία SEO Greece δεν δίνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους. Συνεπώς δεν δίνονται δεδομένα του πελάτη σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό όπως για παράδειγμα εμπορικούς και άλλους σκοπούς.

Σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, η seogreece.org δε θα διαθέσει, πουλήσει, ενοικιάσει, διαρρεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε Τρίτους.

Απορίες και δικαίωμα καταγγελίας

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, email: gdpr_support@seogreece.org

Καταγγελία μπορεί να γίνει στις αρμόδιες αρχές (αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Πολιτική για τα Cookies

Η παρούσα Ιστοσελίδα, οι διαφημίσεις, η ανταλλαγή e-mail, οι διαδικτυακές υπηρεσίες και αλληλεπιδράσεις με τυχόν εφαρμογές, ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies.

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή του χρήστη.

Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή του πελάτη, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης του πελάτη.

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, που επιτρέπουν στον Πελάτη να κάνει περιήγηση και να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του Πελάτη. Χωρίς αυτά τα cookies, η Εταιρεία δεν μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού της.

Ο Πελάτης μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί.

Τι είναι τα cookies και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για αυτά μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο: http://www.allaboutcookies.org/

Analytics

Όπως και στις περισσότερες ιστοσελίδες, έτσι και η δική μας χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για την παρακολούθηση της πλοήγησης του χρήστη στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να γνωρίζουμε τον αριθμό των ατόμων που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και για να δούμε τη διαδρομή τους μέσα στον ιστότοπο.

Αν και η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση, η συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική σας αναγνώριση, αλλά σε εμάς δεν παρέχεται πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία. Θεωρούμε ότι η Google είναι εκτελών την επεξεργασία.

Η GA χρησιμοποιεί cookies, λεπτομέρειες για τα οποία μπορείτε να βρείτε στους οδηγούς προγραμματιστών της Google . Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την εφαρμογή analytics.js του GA.

Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο θα αποτρέψει το GA από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής σας σε σελίδες αυτού του ιστότοπου.

Ενδέχεται να χρησιμοποιείται Facebook Pixel: κώδικας καταγραφής συμπεριφοράς κατά την πλοήγηση του επισκέπτη – χρήστη μέσα στην Ιστοσελίδα και μέτρησης της απόδοσης των διαφημίσεων καθώς και την εξατομίκευση του περιεχομένου τους.

Ασφάλεια και Πρωτόκολλο SSL

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι πρωτίστης σημασίας για τη seogreece.org. Για αυτό το λόγο σας προσφέρει ασφαλή περιήγηση, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SSL.

Διαβάστε στον παρακάτω σύνδεσμο σχετικά με το SSL: https://el.wikipedia.org/wiki/SSL

Επιπλέον Διευκρινίσεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας

Διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο που αναφέρεται στην Πολιτική Απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά τη «χρήση» της ιστοσελίδας της εταιρείας μας (https://seogreece.org).

1. Τρόποι Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

  • Φόρμες συμπλήρωσης – εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαθέσιμης υπηρεσίας από την εταιρεία μας. Σε αυτή τη περίπτωση συλλέγονται στοιχεία όπως: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, e-mail, φαξ, Ιστοσελίδα, Προφίλ Κοινωνικής Δικτύωσης κτλ. Αν επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα «Επικοινωνία» ή σε έναν σύνδεσμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί σε αυτή την ιστοσελίδα και δε θα μεταβιβαστεί / θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο πέρα των υπευθύνων της εταιρείας μας. Τα δεδομένα καταχωρούνται σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μας στέλνονται μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) . Οι διακομιστές SMTP προστατεύονται από TLS (μερικές φορές γνωστό ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται.
  • Υπηρεσία Chat κατά την οποία το αντίστοιχο εργαλείο που χρησιμοποιείται συλλέγει πληροφορίες όπως η IP του χρήστη, περιοχή πρόσβασης κτλ. Πληροφορίες πρόσβασης στο ίντερνετ που μπορεί να επεξεργαστούν από εμάς για στατιστικούς λόγους.
  • Με την αποστολή e-mail προς εμάς. Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες για την εταιρεία σας που θα μας τα παρέχετε εσείς.
  • Με την κοινοποίηση (share) και Like στο Facebook, περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας.
  • Υπηρεσία Newsletter.
  • Pixel: κώδικας καταγραφής συμπεριφοράς κατά την πλοήγηση του επισκέπτη – χρήστη μέσα στην Ιστοσελίδα και μέτρησης της απόδοσης των διαφημίσεων καθώς και την εξατομίκευση του περιεχομένου τους.

Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στην Ιστοσελίδα μας και στο υλικό που υπάρχει αναρτημένο σε αυτή, χωρίς να παρέχει προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία.

Με τη συμμετοχή του – αποδοχή κάποιας, από τις παραπάνω, μορφές «επικοινωνίας» μαζί μας, αποδέχεστε αυτομάτως τις δηλωθείσες θέσεις μας, σε αυτό το κείμενο.

2. Links σε τρίτους

Η seogreece.org μπορεί, επίσης, να περιέχει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους και δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, ασφάλεια και προστασία δεδομένων κατά την επίσκεψή σας σε αυτούς.

3. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Έκδοση Πολιτικής Απορρήτου: Version 1.2 (01-01-2024)

Σε περίπτωση αλλαγής (διαγραφής – αλλαγής – προσθήκης) αυτών των δηλώσεων η seogreece.org θα αναρτήσει στον παρόντα σύνδεσμο την οποιαδήποτε αλλαγή.

Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη του να ενημερώνεται από αυτόν κατά την επίσκεψη του στον ιστότοπο.